Menu 

Privatlivspolitik for NCG Finans A/SDenne privatlivspolitik forklarer, hvordan NCG Finans A/S (''vi'' eller ''os'') som en del af Nic. Christiansen Gruppen behandler dine personoplysninger, og er udstedt på vegne af alle selskaber i Nic. Christiansen Gruppen.  
Nic. Christiansen Gruppen er defineret som: http://ipaper.ipapercms.dk/NicChristiansenGruppen/NicChristiansen/CVRoversigt/ 
 

DATAANSVARLIG 

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

NCG Finans A/S
CVR-nummer: 16316083
Korsvej 1

6000 Kolding

 

BRUG AF PERSONOPLYSNINGER 


Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål: 

Ved brug af vores hjemmeside: 
Behandling af dine henvendelser forud for salg: Personoplysninger der afgives via online formularer, chatfunktion mv. forud for et salg benyttes til behandlingen af den specifikke henvendelse, fx henvendelser vedr. prøvekørsel af en bil, bestilling af brochurer og prislister eller anmodninger om kontakt. Hvis du i forbindelse med henvendelsen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookie-politik
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer. 
Behandlingsgrundlag: Samtykke. 

Behandling af dine henvendelser i forbindelse med salg: Personoplysninger der afgives via online formularer, chatfunktion mv. i forbindelse med et salg anvendes til at kontakte dig med henblik på behandlingen af den specifikke henvendelse, fx henvendelser vedr. planlægning og udførelse af værkstedsbesøg, bestilling af specifikke tilbud samt andre services, der kan bestilles via hjemmesiden. Hvis du i forbindelse med henvendelsen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookie-politik
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer. 
Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt. 

Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookie-politik
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, køretøjsoplysninger, præferencer. 
Behandlingsgrundlag: Samtykke. 
Ved videregivelse af dit samtykke: Interesseafvejning.

Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik
Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd og ved brugerundersøgelser med tilknyttede konkurrencer anvendes der i tillæg almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer. 
Behandlingsgrundlag:  Samtykke 

Hjemmesidestatistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og tilknyttede ydelser.  
Hvilke oplysninger anvender vi: Cookie-data, online brugeradfærd.  
Behandlingsgrundlag: Samtykke 


Ved brug af webshop: 
Kreditvurdering og CPR validering: For at sikre os mod svindel og reducere risikoen for økonomisk tab er der krav om kreditvurdering og CPR validering forud for indgåelse af leasingaftaler, hvor kreditvurderingen foretages automatisk ved opslag i et debitorregister ud fra de oplysninger du indtaster. Er du registreret som dårlig betaler i RKI-registret kan bestillingsflowet ikke gennemføres automatisk. Vi kan i så fald kontaktes telefonisk, for en manuel behandling. 
Hvilke oplysninger anvender vi: CPR-nummer, oplysning om eventuel registrering som dårlig betaler 
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse 

Levering og betaling af vores ydelser: For at kunne levere de bestilte produkter og ydelser behandler vi oplysninger om dig. Dette sker som eksempel i forbindelse med indgåelse af kontrakt, indregistrering af køretøj, tegning af forsikring, klargøring, transport, aktivering af garanti, opkrævning af betaling, regnskab og bogføring mv. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, CPR-nummer, betalings-oplysninger, ordrenummer 
Behandlingsgrundlag: Opfyldelse af kontrakt og lovkrav ifm. bogføring  

Kundekartotek: For at muliggøre selvbetjening for dig, samt opretholde din ordrehistorik er der mulighed for at oprette en kundeprofil i vores kundekartotek.  
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, ordrenumre 
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse 

Kundetilfredshedsundersøgelse: For at følge op på din tilfredshed som kunde og få input til løbende forbedring af vores kundeservice, behandler vi dine personoplysninger ifm. gennemførsel af kundetilfredshedsundersøgelser 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ordrenummer. 
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse. 


I følgende andre sammenhænge:
 
Markedsføring per brev: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at sende markedsføring per brev målrettet til dig. Dette kan ske på baggrund af oplysninger vi har fra offentlige lister og/eller fra dit kundeforhold hos os. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, køretøjsoplysninger, præferencer, andre offentlige oplysninger. 
Behandlingsgrundlag: Legitim interesse. 

Optagelser til brug for markedsføring: For branding og markedsføring af vores produkter og services indhenter vi dit samtykke til at anvende optagelser af dig i vores markedsføringsmateriale. Fx billedmateriale til sociale medier, hjemmesider og brochurer. 
Hvilke oplysninger anvender vi: Almindelige personoplysninger som fx navn, billeder, video. 
Behandlingsgrundlag: Samtykke. 


KILDER  


Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være: 

a) Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt. 

b) Leasing og finansieringsselskaber hvor formået er at vi kan etablere kredit faciliteter i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 

c) Kreditvurderingsbureau hvor formået er at vi kan foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt. 

Den indsamlede information om dig hidrører fra: 
a) EU/EØS 

 
OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EØS 

Vi opbevarer som udgangspunkt dine oplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller lande, der har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Disse lande har en databeskyttelseslovgivning, der svarer til lovgivningen i EØS, for så vidt angår dine oplysninger. 
Hvis vi deler dine oplysninger med virksomheder, der er hjemmehørende uden for (i) EØS eller (ii) lande med et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau som defineret i GDPR kap. 5, indgår vi aftale med disse virksomheder om, at de skal håndtere dine oplysninger på tilsvarende grundlag som os. I sådanne tilfælde sikrer vi, at de overførte oplysninger er beskyttede. Nærmere oplysninger om relevante overførsler og behandlinger kan fås ved henvendelse til os.  

Vi deler dine oplysninger med følgende typer af modtagere, som kan være lokalisereset uden for EØS: 

a) Bilproducenter modtager køretøjsoplysninger til brug for fabriksgaranti, statistik og rapportering. 
b) Databehandlere, som fx systemleverandører overdrages køretøjs- og personoplysninger for at behandle disse oplysninger på vegne af os til de i politikken anførte formål. 

 
OPBEVARING OG SLETNING 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Som hovedregel opbevares oplysningerne i 5 år fra den enkelte behandling, men der kan i særlige tilfælde være kortere eller længere opbevaringsperioder, herunder for at overholde retlige krav til sletning eller opbevaring.  

 
AUTOMATISKE INDIVIDUELLE AFGØRELSER 

Vi vil anvende automatiske individuelle afgørelser for kreditvurdering forud for indgåelse af leasingaftaler. Kreditvurderingen foretages automatisk ved opslag i et debitorregister ud fra de oplysninger du indtaster, og undersøger alene om du står registreret som dårlig betaler. Er du registreret som dårlig betaler i RKI-registret kan bestillingsflowet ikke gennemføres automatisk. Vi kan i så fald kontaktes telefonisk, for en manuel behandling. 

 
PLIGTMÆSSIG INFORMATION  

De oplysninger vi indsamler til persondatabehandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse. 
 

DINE RETTIGHEDER 

Du har følgende rettigheder: 

- Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger. 

- Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

- Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring. 

- Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.  

- Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).  

- Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet. 

 
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til GDPR@nc.dk
Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne. 

 

Sidst opdateret: 29.09.2020